NWP (Netherlands Water Partnership)

Details

Contact information

Netherlands Water Partnership (NWP) is hét netwerk voor meer impact in het buitenland. 200 partijen hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat een sterke, samenwerkende watersector tot meer internationale kansen leidt. Nederland is sterk in geïntegreerde oplossingen waar meerdere disciplines voor nodig zijn. Daarom is het netwerk ook zo georganiseerd.
Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s maken deel uit van NWP; van drinkwater tot waterbouw, van sanitatie tot satelliettechnologie. Samenwerking en afstemming vindt meestal plaats in kleinere, regionaal of thematisch gerichte netwerken. Door deze samenwerking kan de Nederlandse watersector complete oplossingen bieden voor internationale watervraagstukken en snel reageren op kansen. Het bestuur van het NWP bestaat uit kopstukken van alle delen van de watersector en vormt het hart van het netwerk. Veel landen hebben inmiddels een water partnership naar Nederlands voorbeeld.
Het netwerk wordt ondersteund door het NWP bureau dat de samenwerking binnen de watersector faciliteert en dient als contact- en informatiepunt. Vanwege haar rol als spil in het netwerk is het NWP bureau vaak een partner in overheidsprogramma’s voor de watersector, zoals het Programma Partners voor Water en het ‘Water-OS’ Programma.
Het NWP biedt netwerk, kennis, zichtbaarheid en invloed.

Projects in RSR

Pipeline/identification
37
Implementation
283
Completion
52
Post-completion
0
Cancelled
4
Suspended
0
Total projects
378

Updates in RSR

Total updates
8

Funding

Projects
349
Currency used
Euro
Pledged
59,886 EUR
Still needed
65,902,468 EUR